Giới thiệu

Cùng với sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và xã hội ngày nay là sự đa dạng hóa và phong phú trong các loại hình nghề nghiệp. Điều này đặt ra thách thức lớn cho mỗi người trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp sao cho phù hợp với tính cách, đam mê và năng lực của bản thân. Chính vì vậy hoạt động hướng nghiệp là hết sức quan trọng. Hướng nghiệp không chỉ cần được chú trọng trong nhà trường mà còn cần được quan tâm bởi chính bản thân chúng ta.

Bạn đã thật sự hiểu tính cách của mình hay chưa?

Để hiểu thêm về bản thân để có thể phát triển những tiềm năng sẵn có của chính mình hãy cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây. Kết quả phân tích từ bài trắc nghiệm sẽ có bạn biết bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào trong tương lai. Tuy nhiên trong quá trình học tập, rèn luyện bản thân và giao tiếp xã hội những đặc điểm tính cách cũng như năng lực của mỗi cá nhân sẽ dần hoàn thiện và thay đổi; chính vì vậy kết quả của bài kiểm tra mang tính thời điểm và nên kiểm tra thường xuyên để có hướng điều chỉnh và phát triển phù hợp nhất.

Kết quả bài kiểm tra cũng phụ thuộc vào độ trung thực của bạn với chính mình trong quá trình thực hiện.