Giới thiệu

Trong thời đại hiện nay, bất kể ngành nghề thuộc lĩnh vực nào dù chính trị, kinh tế, xã hội hay văn hóa đều cần sử dụng đến khả năng tư duy và sáng tạo.

Theo đó trí thông minh của mỗi người không chỉ còn dừng lại ở IQ mà còn được thể hiện và đánh giá ở rất nhiều loại trí thông minh khác - đa trí thông minh.

Mức độ đánh giá cũng không chỉ dừng lại ở bạn có thông minh hay không mà đã thay thế bởi bạn thông minh theo khuynh hướng gì và như thế nào.

Để biết thêm về trí thông minh của bản thân hãy cùng tham gia bài trắc nghiệm trí thông minh dưới đây.