Trắc nghiệm trí thông minh

Làm bài TRẮC NGHIỆM THÔNG MINH

Các ý liệt kê trong mỗi bảng hướng đến các tố chất và năng lực cá nhân của bạn. Với mỗi ý sẽ có nhiều mức độ phù hợp với bạn, tương ứng với mỗi mức độ phù hợp, sẽ được quy định một điểm số tương ứng. Điểm số tương ứng này do bạn đánh giá và tự điền vào bảng theo thang đo sau.

  1. Bạn thấy ý đó chưa bao giờ đúng với bạn – cho 1 điểm
  2. Chỉ thấy ý đó chỉ đúng trong một vài trường hợp – cho 2 điểm
  3. Bạn thấy ý đó chỉ một nửa là đúng với bạn – cho 3 điểm
  4. Bạn thấy ý đó gần như là đúng với bạn trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm – cho 4 điểm
  5. Bạn thấy ý đó là hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được – cho 5 điểm
Điểm 1 2 3 4 5